• polski

Administracja i zarządzanie

Sekretariat
tel.: 71 310 52 64
e-mail: sekretariat@grupaposbet.pl

Specjalista ds. logistyki
Ewelina Udycz
tel.: 71 310 52 64
tel.: 887 110 800
e-mail: eudycz@grupaposbet.pl

Dyrektor ds. administracyjnych
Robert Słobodzian
tel.: 71 310 52 64 wew. 23
tel.: 693 729 111
e-mail: rslobodzian@grupaposbet.pl

Inspektor ochrony danych
e-mail: IOD@grupaposbet.pl

Obsługa inwestycji

Koordynator projektów
e-mail: biuro@grupaposbet.pl

Obsługa gwarancji
e-mail: gwarancje@grupaposbet.pl

Kierownik robót
Maciej Szymczak
tel.: 71 310 52 64
tel.: 885 133 222
e-mail: mszymczak@grupaposbet.pl

Kierownik robót
Michał Kowalik
tel.: 668 102 607
e-mail: mkowalik@grupaposbet.pl

Kierownik robót
Paweł Radomski
tel.: 697 003 008
e-mail: pradomski@grupaposbet.pl

Kierownik robót infrastrukturalnych
Zbigniew Kowalik
tel.: 692 472 314
e-mail: zkowalik@grupaposbet.pl

Dane rejestrowe firmy
Grupa POS-BET Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
Grupa POS-BET Sp. z o.o.
ul. Małuszyn 3
55-100 Trzebnica

Dane rejestrowe spółki
Grupa POS-BET Sp. z o.o.
ul. Onufrego Zagłoby 50n
54-514 Wrocław

NIP: 8971781613
REGON: 021838920

Posadzki Betonowe Dominika Sopalska
Adres korespondencyjny
Posadzki Betonowe Dominika Sopalska
ul. Małuszyn 3
55-100 Trzebnica

Dane rejestrowe firmy
Posadzki Betonowe Dominika Sopalska
ul. Onufrego Zagłoby 50n
54-514 Wrocław

NIP: 8951776661
REGON: 020464994